Lokaliteter: Rogn, Hagane: 19.07.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:19.07.2019
Registrert:17.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Utdrag frå fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macaria brunneata (Brun buemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Falcaria lacertinaria (Fliksigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis turbidana (Hvitflekket løvvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria margaritella (Perlemornebbmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia abietaria (Stor kongledvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia abdominalis
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia brockeella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia sorbiella
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista alpinella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2019)