Lokaliteter: Rogn: 29.07.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:29.07.2019
Registrert:05.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha diasema (Fjellmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Assara terebrella (Granfrøsmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Timandra griseata (Grå syremåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Patania ruralis (Kjempeengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sauciana (Mørk løvvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Oxyptilus pilosellae (Rødbrun svevefjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Truleg denne art. Vanskeleg å skilje frå O. parvidactyla.
© Nils Rogn (29.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arctica
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Scythris limbella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Fyrste funn i Vang.
© Nils Rogn (29.07.2019)