Lokaliteter: Rogn: 17.08.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:17.08.2019
Registrert:06.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cosmia trapezina (Gult rovfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
I lag med vinkelfly, Enargia paleacea (til venstre). Faktisk min fyrste observasjon av gult rovfly her
© Nils Rogn (17.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Gelechia sororculella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (17.08.2019)