Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn: 28.07.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:28.07.2019
Registrert:07.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma albulata (Englundmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa macrogamma (Gyllenbrunt metallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Litoligia literosa (Lite strandengfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (28.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Cossus cossus (Løvtredreper)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Andre funn her.
© Nils Rogn (28.07.2019)
© Nils Rogn (28.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (28.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epione vespertaria (Ospebrannmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pseudosciaphila branderiana (Ospevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pyrausta purpuralis (Purpurengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (28.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Plemyria rubiginata (Rubinmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (28.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Epione repandaria (Seljebrannmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia abdominalis
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia sorbiella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen