Lokaliteter: Rogn: 18.07.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:18.07.2019
Registrert:16.03.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia contigua (Broket lundfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Sesongens einaste her.
© Nils Rogn (18.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta megacephala (Ospekveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hecatera bicolorata (Tofargefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Parornix betulae
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Gen. prep.
© Nils Rogn (18.07.2019)