Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 27.07.2020

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:27.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet og regn gjennomnatta. Mildt, lett bris.
Kommentar til metode:Lysfelle med 400w HQL pære
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (27.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia speciosa (Grått taigafly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia sexstrigata (Tverrlinjet bakkefly)
Antall:4
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen