Lokaliteter: Rogn, Hagane: 15.06.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:15.06.2020
Registrert:01.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anarta colletti (Fiolett heifly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.06.2020)