Lokaliteter: Rogn: 08.08.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:08.08.2020
Registrert:09.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Evergestis limbata (Bremkålmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Uventa art å få her.
© Nils Rogn (08.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Pasiphila rectangulata (Epleblomstmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Oxyptilus pilosellae (Rødbrun svevefjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (08.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea schildei (Rødt fjellengfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen