Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn, Hagane: 12.06.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:12.06.2020
Registrert:12.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea inquinatalis (Brun engmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (12.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (12.06.2020)