Lokaliteter: Rena og omegn: 21.04.2021

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Lokalitet:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:21.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aglais io (Dagpåfugløye) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2021
Observasjonen er gjort ved Hoppbakkene på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (20.04.2021)