Lokaliteter: Morvik: 06.06.2021

Rapportør:Anders Lundberg
Observatører:Anders Lundberg
Lokalitet:Morvik (Bergen, Vestland)
Dato:06.06.2021
Registrert:07.06.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Sett av naboen min som tok kontakt og lurte på hva dette var.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hemaris tityus (Smalkantet humlesvermer)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (06.06.2021)