Lokaliteter: Rogn: 30.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:30.06.2021
Registrert:16.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis turbidana (Hvitflekket løvvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Fyrste registrering av arten her i kommunen.
© Nils Rogn (30.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sordens (Åkerengfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
I lag med åkerengflyet. Eit anna individ enn det eg fekk i går.
© Nils Rogn (30.06.2021)