Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 18.12.2021

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:18.12.2021
Registrert:19.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet, disig, 7-8 grader.
Kommentar til metode:2 Robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (18.12.2021)


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen