Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn: 21.07.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:21.07.2022
Registrert:08.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Eit utval av fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis clavis (Brunpudret jordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rheumaptera undulata (Bølgeduskmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Axylia putris (Dobbeltpunktfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha diasema (Fjellmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Sparganothis rubicundana (Fjellnebbvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta megacephala (Ospekveldfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bactra lancealana (Sivsumpvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Begge jordflya.
© Nils Rogn (21.07.2022)