Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn, Hagane: 11.08.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:11.08.2022
Registrert:10.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Utdrag av fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Archips rosana (Brun bjellevikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Tholera decimalis (Hvitribbet åkerfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epipsilia grisescens (Lyst klippefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Setina irrorella (Panterspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia glabratella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen