Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn, Hagane: 02.10.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:02.10.2022
Registrert:03.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Duskregn, min. temp. 6,5.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia solandriana (Augustkveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris abietana (Granflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (02.10.2022)


Art:Acleris effractana/emargana (Grå-/konkavflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (02.10.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris rhombana (Nettflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art for kommunen (og meg!).
© Nils Rogn (02.10.2022)


Art:Caloptilia betulicola/elongella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen