Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn: 09.07.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:09.07.2022
Registrert:05.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora serratella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (09.07.2022)
© Nils Rogn (09.07.2022)