Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn: 20.08.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:20.08.2022
Registrert:05.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Actebia praecox (Grønt langvingefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (20.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Litoligia literosa (Lite strandengfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (20.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea remissa (Slåttengfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (20.08.2022)