Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Manum: 20.05.2024

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold)
Dato:20.05.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Issoria lathonia (Sølvkåpe)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (20.05.2024)