Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Manum: 27.06.2024

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold)
Dato:27.06.2024
Registrert:01.07.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (27.06.2024)