Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Eiabu, Movik: 01.06.2005

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Lokalitet:Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
Dato:01.06.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.05.2000


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring03.06.2000


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst03.06.2000


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring01.05.2000


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring20.07.2000


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst01.05.2000


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring08.06.1991


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst01.05.1989


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst11.05.1991


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst15.04.2000


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst17.05.2000


Art:Ochlerotatus sticticus 
Fenofase:Voksenstadiet08.06.1991