Eiabu, Movik: 06.06.2005

Norge»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»Tromsø»Eiabu, Movik»06.06.2005

Registrert informasjon

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:06.06.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring11.05.2002


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.05.2001


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.05.2002


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring16.05.2001


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring27.04.2002


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring03.06.2001


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst02.06.2001


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2002


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst05.05.2001


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst27.04.2002


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring20.06.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring02.06.2002


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet16.05.2001


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring20.05.2001


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring11.05.2002


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring22.06.2001


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring23.06.2002


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst05.05.2001


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst11.05.2002


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring28.04.2001


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet17.05.2001


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring02.06.2001


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst05.05.2001


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst07.04.2002


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst21.01.2001


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst17.05.2001


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst12.05.2002


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst20.04.2001


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2001


Art:Ochlerotatus sticticus 
Fenofase:Voksenstadiet02.06.2001