Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Eiabu, Movik: 08.06.2005

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Lokalitet:Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:08.06.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring06.06.2005


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring17.05.2002


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst06.06.2005


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring08.05.2002


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring04.05.2005


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.04.2005


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet14.04.2005


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring08.05.2002


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring04.05.2005


Art:Lerkespore (Corydalis intermedia) 
Fenofase:Blomstring10.05.2002


Art:Lerkespore (Corydalis intermedia) 
Fenofase:Blomstring01.05.2005


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring26.05.2005


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet10.05.2002


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring01.06.2002


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring14.04.2005


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst07.04.2002


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst16.04.2005


Art:Vespidae (Stikkeveps) 
Fenofase:Voksenstadiet25.05.2002


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst28.04.2002


Art:Ceratopogonidae (Sviknott) 
Fenofase:Voksenstadiet01.05.2002


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2005


Art:Ochlerotatus sticticus 
Fenofase:Voksenstadiet27.04.2002