Lokaliteter: Finnsrud: 16.06.2007

Rapportør:SABIMA
Observatører:Morten Nysveen
Lokalitet:Finnsrud (Eidskog, Innlandet)
Dato:16.06.2007
Registrert:20.06.2007
Aktivitet:Bilder og video av dyr

Funn


Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Leveområde:Jordbruksområde
Dette er en GRØNN METALLSVERMER, Adscita statices, som er en nykommer på rødlista. Den var tidligere vanlig i hele Øst-Norge, men pga av omlegginger i jordbruket går den tilbake. Vanlig kulturlandsskapsart. Vennlig hilsen Rune Aanderaa, SABIMA.
© Morten Nysveen (15.06.2007)


Art:Heteroptera (Teger)
Leveområde:Jordbruksområde
Dette er en tege (heteroptera) i familien Reduviidae og arten det er snakk om er Rhynocoris annulatus. Familien kalles rovteger og livnærer seg stort sett på andre insekter. De er raske og effektive rovdyr, og har en kort utstående sugesnabel som de fortærer bytte med. Den har ingen registreringer nord for Hedmark, men er ellers utbredt i sørnorge. Vanlig er den neppe, men den er ikke på rødlista. Vennlig hilsen Rune Aanderaa, SABIMA.
© Morten Nysveen (16.06.2007)