Lokaliteter: Tokeneskilen: 26.06.2007

Rapportør:SABIMA
Observatører:Bente Fossum Silsand
Lokalitet:Tokeneskilen (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:26.06.2007
Aktivitet:Bilder og video av dyr

Funn


Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Leveområde:Strandsone
Innsenderen fant denne OKSEHODESPINNER (Phalera bucephala) på et svaberg med mose og gress. Den svirret først veldig med vingene før den slo seg til ro. Arten er vanlig på Sørlandet og den sydlige delen av Østlandet. Den er påvist nord til Mjøstraktene på Østlandet. På Vestlandet er den funnet spredt nord til Sogn. Arten varierer i hyppighet fra år til år. Sommerfuglen flyr i mai-august i én lang generasjon. Vennlig hilsen Rune Aanderaa, SABIMA.
© Bente Fossum Silsand (26.05.2007)