Localities: Tokeneskilen: 26.06.2007

Reporter:SABIMA
Observers:Bente Fossum Silsand
Site:Tokeneskilen ()
Date:2007-06-26
Activity:Bilder og video av dyr

Observation


Species:Phalera bucephala (Buff-tip)
Habitat:Shoreline
Innsenderen fant denne OKSEHODESPINNER (Phalera bucephala) på et svaberg med mose og gress. Den svirret først veldig med vingene før den slo seg til ro. Arten er vanlig på Sørlandet og den sydlige delen av Østlandet. Den er påvist nord til Mjøstraktene på Østlandet. På Vestlandet er den funnet spredt nord til Sogn. Arten varierer i hyppighet fra år til år. Sommerfuglen flyr i mai-august i én lang generasjon. Vennlig hilsen Rune Aanderaa, SABIMA.
© Bente Fossum Silsand (26.05.2007)