Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Gjedlakleive: 30.09.2007

Rapportør:John Grønning
Observatører:John grønning
Lokalitet:Gjedlakleive (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:30.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Levende?:Ja
Leveområde:Jordbruksområde
© John Grønning (30.09.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Kjønn:Ukjent
Levende?:Ja
Leveområde:Jordbruksområde
© John Grønning (29.09.2007)