Lokaliteter: Øvre Eidfjord: 26.06.2007

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
Dato:26.06.2007
Registrert:31.10.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:På urte/høgstaudeeng i løvskog
Observasjonstype:Tilfeldig
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe tristata (Engmauremåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Argolamprotes micella
Antall:1
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Nemophora degeerella
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.06.2007)