Svånes: 26.07.2008

Norge»Rogaland»Eigersund»Svånes»26.07.2008

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs, Kjell Mjølsnes m.fl.
Område:Svånes (Eigersund, Rogaland)
Dato:26.07.2008
Registrert:01.02.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:4 lysfeller Robinson
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Antatt denne art.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Dichelia histrionana (Bartrevikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Orrestranda i Klepp i 2002 er eneste registrering i Arstkart fra Rogaland, man arten ble tatt også på Revtangen i aug. 2007. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pascuella (Beitenebbmott)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ingen funn fra Eigersund i Artskart. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ingen funn fra Eigersund i Artskart. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Thera cognata (Brun einerbarmåler)
Antall:110
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eana incanana (Bueskyggevikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Første funn i Rogaland sør for Øksnevad, Klepp. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Axylia putris (Dobbeltpunktfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
I flg Artskart påvist på Vik i Klepp i 1951 samt i Suldal i juli 2004, ellers ingen andre funn i Rogaland eller lenger nord på Vestlandet. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artskart lister kun to funn i Rogaland, i Sokndal og Suldal. Påvist på feltsamlingen "Reker, øl og møll". Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Peribatodes secundaria (Fjærbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Muligens ny for RY, Artskart inneholder kun tre funn i Suldal. Påvist ved feltsamlingen "Reker, øl og møll". Medobservatører Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artskart inneholder kun tre funn fra Suldal fra før i Rogaland. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)
Antall:38
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Pyrausta despicata (Grobladengmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ingen funn i Artskart i RO sør for Orre, Klepp. Påvist på feltsamlingen "Reker, øl og møll". Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Bryophila raptricula (Grått lavfly)
Antall:4
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
Arten er tatt på Sirevåg i slutten av august 2000, som det eneste funnet i RO som er registrert i Artskart. Påvist på feltsamlingen "Reker, øl og møll". Mdobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes. Takk til Kai Berggren for kommentarer om ID.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
I flg Artskart er det ingen funn i RO sør for Sola. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ett funn fra Rogaland i Artskart, Eigersund 17.07.1969. Påvist på feltsamlingen "Reker, øl og møll". Medobservatører Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning, Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Aphomia sociella (Humlebolvoksmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny for Eigersund iflg Artskart. Påvist på feltsamlingen "Reker, Øl og Møll". Observatører var i tillegg Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art for Eigersund, iflg. Artskart. Påvist under "Reker, øl og møll". Medobservatør var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning, Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Antatt denne art.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Plusia putnami (Kortstreket metallfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
I flg. Artskart ny art for Vestlandet. Påvist på feltsamlingen "Reker, øl og møll". Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes. Takk til Kai Berggren for å bekrefte ID.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ingen tidligere funn i Rogaland sør for Klepp iflg. Artskart.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Evergestis forficalis (Kålpyralide)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Påvist på feltsamlingen "Reker, Øl og Møll". Observatører var i tillegg Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Litoligia literosa (Lite strandengfly)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
Ny art for Rogaland. Påvist på feltsamlingen "Reker, øl og møll". Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia angustana (Lyngheipraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny for Eigersund kommune.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll)
Antall:15
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes
(26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eana penziana (Praktskyggevikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny for Eigersund kommune.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea biselata (Randengmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:20
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis advenella (Rognesmalmott)
Antall:18
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Tidligere ikke påvist i sørlige Rogaland i flg NORLEP. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Photedes fluxa (Rørkveinfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia tremula (Seljetannspinner)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta ziczac (Sikksakktannspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Antall:35
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Pyla fusca (Sotsmalmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Tidligere ikke påvist i sørlige Rogaland i flg NORLEP. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Celaena haworthii (Svart sumpfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Fra før er det ingen funn i Rogaland sør for Sandnes i Artskart. Påvist vanlig på feltsamlingen "Reker, Øl og Møll". Observatører var i tillegg Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)
Fra før er det ingen funn i Rogaland sør for Sandnes i Artskart. Påvist vanlig på feltsamlingen "Reker, Øl og Møll". Observatører var i tillegg Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)
Fra før er det ingen funn i Rogaland sør for Sandnes i Artskart. Påvist vanlig på feltsamlingen "Reker, Øl og Møll". Observatører var i tillegg Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eilema complana (Sølvgrå lavspinner)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
I flg. Artskart ingen funn i Rogaland, men arten er iflg rapporten i Insekt-Nytt 2/3 2008 påvist på Karmøy i august 1984. Påvist på feltsamlingen "Reker, øl og møll". Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes. Takk til Kai Berggren for bekreftelse av identifikasjonen.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea lateritia (Teglrødt engfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria pinella (Toflekket nebbmott)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ingen funn i Rogaland sør for Stavanger i artskart. Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter ulmifoliella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Påvist på feltsamlinge "Reker, øl og møll".
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Teleiopsis diffinis
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)
Takk til Kai Berggren for hjelp med identifikasjon.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha parenthesella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artskart lister ingen funn i RO sør for Sandnes. Påvist på feltsamlingen "Reker, øl og møll". Medobservatører var Kjell Ruud Mjølsnes, Even Mjaaland, John Grønning og Vegard Bunes.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2008)