Lokaliteter: Mollandskjær: 14.08.2009

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Mollandskjær (Grimstad, Agder)
Dato:14.08.2009
Registrert:19.08.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Favonius quercus (Eikestjertvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (14.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:15
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:3
Voksestadium:Voksen