Lokaliteter: Nipedalen: 14.09.2009

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Nipedalen (Bergen, Vestland)
Dato:14.09.2009
Registrert:15.09.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (14.09.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (14.09.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Denticucullus pygmina (Starrfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Epinotia cinereana/nisella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (14.09.2009)