Lokaliteter: Linepollen: 25.07.2006

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Linepollen (Sokndal, Rogaland)
Dato:25.07.2006
Registrert:26.02.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis adippe (Adippeperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Favonius quercus (Eikestjertvinge)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (25.07.2006)


Artsdatabanken logo
Art:Hesperia comma (Kommasmyger)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (25.07.2006)