Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 23.06.2010

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Dato:23.06.2010
Registrert:26.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving i en liten halvtime på kvelden
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pascuella (Beitenebbmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma flavofasciata (Gul lundmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Monopis laevigella (Hvitpunktreirmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Taleporia tubulosa (Sigarsekkspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Merknad:25+
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Merknad:25+
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia trifasciata
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:ny for lokaliteten
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen