Lokaliteter: Tengesdal: 02.08.2010

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:02.08.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea prunalis (Buskengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos erosaria (Eikeflikmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia florida (Engteglfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for kommunen
© John Grønning (02.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis turbidana (Hvitflekket løvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coenophila subrosea (Myrfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (02.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea rubrirena (Røddusket engfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (02.08.2010)


Art:Yponomeutidae (Spinnmøll)
Antall:60
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (02.08.2010)
© John Grønning (02.08.2010)


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (02.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen