Lokaliteter: Tronsvanglia: 25.06.2009

Rapportør:Bjørn Pettersen
Observatører:Bjørn Pettersen
Lokalitet:Tronsvanglia (Alvdal, Innlandet)
Dato:25.06.2009
Registrert:06.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aricia eumedon (Brun blåvinge)
Antall:2
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Pettersen (25.06.2009)