Lokaliteter: Arstaddalen: 30.07.2008

Rapportør:Sture Alfred Johansen
Observatører:Sture Alfred Johansen
Lokalitet:Arstaddalen (Beiarn, Nordland)
Dato:30.07.2008
Registrert:25.12.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol,stille
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sture Alfred Johansen (30.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Merknad:flere
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sture Alfred Johansen (30.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena hippothoe (Purpurgullvinge)
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sture Alfred Johansen (30.07.2008)