Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 21.05.2009

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Dato:21.05.2009
Registrert:04.01.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Papestra biren (Blåbærfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clostera curtula (Rødflekkstjertspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (21.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Dyscia fagaria (Røsslyngmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (21.05.2009)