Lokaliteter: Morland: 28.02.2011

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:28.02.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Kommentar:Innendørs
Voksestadium:Voksen
© Olav Krogsæter (28.02.2011)
© Olav Krogsæter (28.02.2011)