Lokaliteter: Hølland: 25.04.2011

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Hølland (Hå, Rogaland)
Dato:25.04.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:2 x robinson 125w + laken.
1 x skinner "blålys"
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Petrophora chlorosata (Bregnemåler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:72
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cleora cinctaria (Båndbarkmåler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris ferrugana (Eikeflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Antatt denne art ,tatt i eikeskog.


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:14
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:12
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia pygmaeana (Hvit vårkveldvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler)
Antall:9
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:32
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Amblyptilia acanthadactyla (Lyngfjærmøll)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Drymonia ruficornis (Lys eiketannspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:9
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris lipsiana (Punktflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia crenana (Smal kveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia lanceata (Spissvingedvergmåler)
Antall:8
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:43
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:19
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:19
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:13
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Diurnea fagella (Vårdorskmøll)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)
Hunn.
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Nola confusalis (Vårduskfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia abbreviata (Vårdvergmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for rogaland og vestlandet.
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)


Art:Caloptilia betulicola/elongella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha ustella
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (25.04.2011)