Lokaliteter: NLA Lærerhøgskolen: 27.05.2011

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:NLA Lærerhøgskolen (Bergen, Vestland)
Dato:27.05.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:på utlys. Ingen insekt i lysfella!
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:30
Voksestadium:Voksen
Kommentar:flaug i solskin
© John Skartveit (27.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:10
Voksestadium:Voksen
Kommentar:flaug i solskin
© John Skartveit (27.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:15
Voksestadium:Voksen
Kommentar:talrik på blåbær
© John Skartveit (27.05.2011)