Lokaliteter: Morland: 15.06.2011

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:15.06.2011
Registrert:16.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn, 5mm. Nattens min.temp. +9 grader.
Kommentar til metode:Skinnerfelle med 125W kvikksølvpære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:2. observasjon på Morland.
© Olav Krogsæter (15.06.2011)