Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sørkedalen 914: 28.06.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:28.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:overskyet, fuktig, mildt
Kommentar til metode:Hj.laget lysfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Venusia blomeri (Almemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hedya dimidiana (Brun fugleskittvikler)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Art:Tineidae (Ekte møll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
tips: dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Sideridis rivularis (Fiolett nellikfly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Art:Pterophoridae (Fjærmøll)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
svovelfjærmøll?
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Martania taeniata (Granlundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria alternata (Grå buemåler)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
eller gul?
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:1
Kommentar:tilfeldig obs., satt i vegetasjonen
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Anania coronata (Hyllengmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia stenochrysis (Mindre båndmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Art:Geometridae (Målere)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
granbarmåler? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
"spille død - taktikken"
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera capitata (Springfrødråpemåler)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
En årenebbmott, culmella? oppdaterer litt senere når jeg får sjekka
© Dag Øivind Ingierd (28.06.2011)