Rogn: 13.04.2012

Norge»Innlandet»Vang»Rogn»13.04.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:13.04.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:+4,5 på kvelden, -1,2 og snøver om morgonen
Kommentar til funn:Trass mykje nysnø dei siste dagane, og meir på morgosida i dag, var det ein del dyr i fella.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:14
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (13.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (13.04.2012)


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen