Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 30.04.2012

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Dato:30.04.2012
Registrert:02.05.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Noen obs på dagtid
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:23
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cleora cinctaria (Båndbarkmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (30.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris abietana (Granflatvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia pygmaeana (Hvit vårkveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hyemana (Kystflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllodesma ilicifolia (Rødbrun bladspinner)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (30.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Pachycnemia hippocastanaria (Smalvingemåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerura vinula (Stor gaffelstjert)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (30.04.2012)
© Kjell Mjølsnes (30.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:18
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:14
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Incurvaria pectinea
Antall:6
Voksestadium:Voksen