Lokaliteter: Rogn: 28.07.2012

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:28.07.2012
Registrert:30.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskya, småregn inniblant
Kommentar til funn:Utrulg fangst, aldri hatt så mange i fella! Dålundmålarar over alt, minst 150-200 stk. Presenterer her berre litt av fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cyclophora albipunctata (Bjørkeløvmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny for området.
© Nils Rogn (28.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eilema lurideola (Blygrå lavspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna impura (Brungult gressfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha diasema (Fjellmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia alpicola (Grått fjellbakkefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny for området.
© Nils Rogn (28.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (28.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nudaria mundana (Nakenspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny for området.
© Nils Rogn (28.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hyppa rectilinea (Raggfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macaria wauaria (Ripsbuemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (28.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia tremula (Seljetannspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen