Lokaliteter: Verpentangen: 27.08.2012

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:27.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Lygephila craccae (Augustvikkefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola litura (Blågrått høstfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma truncata (Bueskogmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos erosaria (Eikeflikmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
tror jeg
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Crypsedra gemmea (Flekkfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Tholera cespitis (Gulringet åkerfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Cosmia trapezina (Gult rovfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:12
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trichiura crataegi (Hagtornspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Tholera decimalis (Hvitribbet åkerfly)
Antall:6
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Patania ruralis (Kjempeengmott)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eurois occulta (Mørkt skogfly)
Voksestadium:Voksen
tror det er mørk skogfly, men den var veldig lysgrå
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa obelisca (Obeliskjordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris holmiana (Rød flatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha interrogationis (Skogmetallfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Enargia paleacea (Vinkelfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.08.2012)