Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Stølsvegen: 25.08.2012

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Stølsvegen (Vang, Innlandet)
Dato:25.08.2012
Registrert:28.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Utdrag av fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia solandriana (Augustkveldvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (25.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris effractana (Grå flatvikler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:Trur det helst er denne arten (og ikkje Konkavflatviklar) sidan dei hadde tendens til svarte, oppreiste skjell og lite innsving på framvengen.
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (25.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eurois occulta (Mørkt skogfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen