Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 06.04.2013

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:06.04.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart, 0 grader, flau vind
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.04.2013)