Lokaliteter: Morland: 09.05.2013

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:09.05.2013
Registrert:13.05.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Litt regn. Nattens min.temp. +9 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Kommentar til funn:Beste flygingen til nå i år.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:En relativt sjelden gjest her på Morland. Dette er 5. observasjon. Fikk den tre ganger i fjor og en gang i 2010.
© Olav Krogsæter (09.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:19
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Et hyggelig gjensyn! Tre år siden forrige observasjon på Morland, 10. funn totalt.
© Olav Krogsæter (09.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hyemana (Kystflatvikler)
Antall:11
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:11
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:9
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Seneste årsførstenotering med 13 dager.
© Olav Krogsæter (09.05.2013)


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Eriocrania semipurpurella/sangii
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland.