Lokaliteter: Kviknehøgda, Kvikne: 18.05.2013

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum og Joakim H. Bekkum
Lokalitet:Kviknehøgda, Kvikne (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:18.05.2013
Registrert:19.05.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet og relativt mildt. Vindstille og 6-10°C Frost senere på natta.
Kommentar til metode:Laken og 500w MLL pære
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris maccana (Blåbærflatvikler)
Antall:6
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris arcticana (Polarflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
Har konferert med Leif Aarvik, og han mener også at dette er Acleris implexana. Dyret tas inn som belegg, og for senere genitaliestudie for 100% sikker ID.
© Svein Bekkum (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia crenana (Smal kveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen